Det gode liv med cykelmotion for os med diagnoser.

Det gode liv med cykelmotion for os med diagnoser

således, at vi får sundhed og trivsel som udbytte af vore fælles kilometre.

 

”Gider du virkeligt, det ?” Ja, jeg gad starte et cykelhold for os med en hjertediagnose eller anden diagnose. Nu er det 5 år siden TEAM MY HEART ODENSE – ACTIVE LIVING begyndte at cykle hver mandag i Odense, og fra en start med 7 deltagere, er vi nu 33 aktive i Odense og teams i Aarhus og Haderslev. Tilsammen har vi på vore ture i Odense i de mere end 5 år, cyklet mere end 4 gange rundt om jorden, eller mere end ca. 183.000 km. Ikke så ringe af os med en eller diagnoser.

Når vi cykler, er der 2 vigtige elementer, motion og det sociale samvær. Begge elementer er vi dygtige til, og samtidig opnår vi, at opfylde det 3. mål – Sundhed og trivsel - af FN`s 17 Verdensmål for en klode i balance. Så med vor ugentlige aktivitet yder vi et beskedent, men for os et vigtigt bidrag til et fremtidigt bæredygtigt samfund.

TEAM MY HEART – ACTIVE LIVING har gennem årene fået god presseomtale og tv dækning. I dag er der også teams i Haderslev og Aarhus, og tilsammen er vi tæt på 60 deltagere, som Danmarks aktive cykelmotionister med bl.a. hjertediagnoser og andre diagnoser.  (Personligt blev jeg udskrevet fra OUH i 2013 med 2 diagnoser, idag er jeg under observation for 5 diagnoser)

Tilbage til det indledende spørgsmål om at gide, det blev stillet til mig af en sygeplejerske på OUH`s hjerteafdeling efter min blodprop og hjerteoperation.  Spørgsmålet om at gide udløste mit drive for at prøve  at bevise, at jeg i min senioralder kunne starte et cykelhold, hvor sundhed og  trivsel var i fokus. Nu efter mere 5 år efter start kan jeg konstatere, det lykkedes, og fungerer i 3 byer indtil videre.

På de 2 websider www.teammyheart.dk og www.mandagscykling.dk kan vore aktiviteter følges, og det er, der mange der gør. Aktuelt har de 2 websider haft mere end 130.000 besøgende, og alle 3 teams har åbne grupper på Facebook.

Her i landet hvor alt kan måles og registreres, er det tankevækkende at vi på MANDAGSCYKLING i Odense siden starten den 7, april 2014, tilsammen har cyklet ca. 183.000 km. Det giver en SAMFUNDSBESPARELSE på ca. 1.300.000 gode danske kroner, og som bonus har vi mange gode timer sammen med højt humør og god kondition - WIN WIN SITUATION for samfund og Team My Heart delatagere.❤🙂👍 

Ole Klæstrup, teamudvikler for TEAM MY HEART DK - cykelmotion for os med diagnoser. 06.08.19